Rugsėjų aidas kviečia sugrįžti

Renginio metu

Ilga ir sudėtinga Mielagėnų mokyklos istorija. Istorikas Jonas Juodagalvis, ištyrinėjęs archyvinius dokumentus, atsekė, kad Mielagėnuose jau 1781 metais veikė parapinė mokykla.

1948–1949 metais ji oficialiai tapo vidurine, 1951 metais išleido pirmąją abiturientų laidą. Didžiausio mokinių skaičiaus čia būta 1977-aisiais, net 413. Mokykloje dirbo daug pedagogų, kasmet ją baigdavo po 30–40 abiturientų, plėtėsi mokyklos pastatas. Vėliau mokinių skaičius ėmė mažėti. 2001 metais išleista paskutinė vidurinės mokyklos laida, o šiandien ištuštėjusiame pastate aidi tik pradinukų ir priešmokyklinės grupės vaikų balsai.
Mokyklinės šventės jaudina ne tik tuos, kurie dabar mokosi arba dirba mokyklose. Mokykliniai prisiminimai išlieka širdyje kiekvieno, o mokytojų – ypatingai. Buvę Mielagėnų mokyklos mokytojai vis dar susirenka įvairiomis progomis. Pernai kartu šventėme Mokytojo dieną, o šįmet – Rugsėjo pirmąją. Susitikimas, pavadinimu ,,Rugsėjų aidas kviečia sugrįžti“, šį kartą vyko Paliesiaus dvare. Prieš keletą dešimtmečių, kai Mielagėnų mokyklos klasės būdavo perpildytos, statomi nauji priestatai, dvaras nyko, buvo be gailesčio ardomas. Dabar atvirkščiai: nejauku ištuštėjusioje mokykloje.
Mintis surengti tokį susitikimą-šventę mokytojams išsirutuliojo palaipsniui. Pirmiausia, klausantis sodraus mūsų gerai žinomo ir gerbiamo Mindaugo Milinavičiaus balso, pagalvojau: o kaip jis skambėtų jau pripažintoje koncertų salėje – Paliesiaus dvaro Pasagoje? Vėliau, bendraujant su dvaro administratore Birute, pasidalinus su ja mintimi apie koncertą ir šventę mokytojams, išsyk buvo gautas pritarimas surengti mokytojams senjorams rugsėjo pirmosios šventę, kuri ateityje galėtų tapti tradicine.
Renginio pradžioje koncertavę Mindaugas Milinavičius, Rimantas Klimas, Jonas Srėbalius susirinkusiems dovanojo patriotizmo dvasia persmelktą pasirodymą. Savo kūrybą skaitė kraštietis Leopoldas Stanevičius. Po to dvaro administratorė p. Birutė pakvietė pasižvalgyti po dvaro teritoriją. Nors dauguma jau yra ne kartą lankęsi Paliesiaus dvare, kaskart jame kažką naujo atranda, o tokioje gražioje vietoje susitikti jaunystės draugus – ypatingai malonu. Gražu buvo žiūrėti į smagių jaunystės prisiminimų siejamą trijulę: mokytojus Praną Zubricką, Reginą Baublytę ir stomatologę Audronę Vitkauskienę. Regina ir Audronė – buvusios klasiokės, pasirinkusios skirtingas specialybes, o dirbti paskirtos į Mielagėnus.
Džiugus susitikimas nustebino mūsų bendruomenės pirmininkę mokytoją Valę Švarcienę – atvyko jos mokytojai Pranė ir Vytautas Bilkiai, Mielagėnuose dirbę iki 1963-ų metų. Lietuvių kalbos mokytoja Pranė Bilkienė pasakojo apie tuometines darbo ir gyvenimo sąlygas, apie sudėtingas keliones užpustytais keliais į miestą arba pas gyventojus renkant tautosaką.
Šiltai apie pirmąją savo darbovietę, Mielagėnų mokyklą, atsiliepė lietuvių kalbos mokytoja Danutė Aleknaitė Čepulienė, ilgametė Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorė. O dabar minėtoje gimnazijoje dirbančiai Danutai Voitechovič ryškiai į atmintį įstrigęs kaimyno pajuokavimas apie tai, kas jos laukia ateityje.
Daug gražių prisiminimų, daug šiltų žodžių buvo išsakyta tą popietę. Išsiskirdami sakė ,,iki pasimatymo“, o aš, dėkodama susirinkusiems, kviečiu nelaukiant kvietimo bet kada užsukti į Mielagėnų kaimo biblioteką, kuri yra buvusios mokyklos patalpose, kur visada laukiami, kur mokyklos gyvenimą menančiose nuotraukose dar saugoma Mielagėnų mokyklos dvasia, kur galima peržiūrėti pastarųjų renginių nuotraukas, video įrašus.
Mielagėnų bibliotekininkė Rima Misiūnienė