Velykinė popietė „Šv. Velykų papročiai ir tradicijos“

Renginio akimirkos

Nors Šv. Velykos jau praėjo, balandžio 6 dieną pagyvenusių žmonių klubo „Rudenėlis“ nariai rinkosi į biblioteką susitikti ir pasveikinti kovo mėnesį gimusių narių, pakalbėti apie gavėnios, Šv. Velykų papročius bei tradicijas.

Seniau žmonės gavėniai iš anksto ruošdavosi: prisiaugindavo pupų, žirnių, prisidžiovindavo arba prisisūdydavo grybų ir valgydavo. Gavėnia praeidavo tyliai, be pasilinksminimų. Susirinkę kaimynai ramiai pavakarodavo, klausydavosi pasakojimų, pasakų, visi stengdavosi nors kartą metuose atlikti „Velykinę“ išpažintį, susitaikyti su Dievu ir artimaisiais, visiems atleisti, padaryti ką nors gero aplinkiniams. Velykos – jau linksma Kristaus prisikėlimo šventė.
Kadangi senjorai rinkosi prieš Atvelykį, atsinešė nedažytų kiaušinių ir ant jų vašku kūrė įvairiausius raštus, dažė šiltuose spalvotuose dažuose, o tam reikia daug kantrybės, įgudusių rankų. Senjorai kruopščiai piešė ornamentus. Taškas, brūkšnelis – pagrindiniai ženklai, iš kurių sudaromi patys įvairiausi tradiciniai lietuviški simboliai ir ornamentai. Velykinis margutis simbolizuoja gyvybės atsiradimą, atsinaujinimą, atgimimą. Senjorai, nudažę margučius, juos rideno loveliu. Jeigu išridentas margutis palietė prizą arba kitą kiaušinį žaidėjas pasiima abu kiaušinius arba prizą. Šis azartiškas žaidimas visiems labai patiko.
Kadangi, tuo metu bibliotekos skaitykloje vyko Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidento Pauliaus Rakščio paskaita „Prostatos vėžio prevencija ir sveikos gyvenimo būdas“, senjorai padarė pertrauką ir nuėjo pasiklausyti...
Pasibaigus paskaitai, griežiant Algio Palunkiškio armonikai, buvo šokama, dainuojamos lietuvių liaudies dainos. Atsisveikindami senjorai keitėsi velykiniais kiaušiniais, linkėjo vieni kitiems sveikatos, gražaus pavasario, gerų metų...