POEZIJOS NAKTIGONĖ

Renginio akimirkos
Kiekviena savo pragyventa diena, net mažiausiais darbais kuriame savo krašto istoriją. Daugiau gerų darbų – daugiau gerų įrašų istorijos puslapiuose. Norisi tikėti, kad Mielagėnų krašto istorijoje bus įrašyta ir ,,Poezijos naktigonė“.
Renginys, skirtas Lietuvos šimtmečiui, buvo pradėtas Lietuvos himnu, Mielagėnų miestelio senjorų kolektyvo dainomis. Nuskambėjo ,,Ilgiausių metų“ jubiliatui - nuolatiniam renginio dalyviui, mecenatui ir organizatoriui savo pusšimtį vasarį atšventusiam Gaudentui Kurilai.
Poezijos naktigonę puošė vėliava, kuriai panaudota Gaudento Kurilos nuotrauka - vainikas su žvakėmis ant vandens. Vėliavos kampe - Mielagėnų herbas ir užrašas ,,Poezijos naktigonė". Tokios vėliavos yra dvi. Viena plevėsavo renginio metu, o po jo liko Mielagėnų bibliotekoje, kita kartu su Gaudentu keliaus po Lietuvą, plazdės literatūriniuose skaitymuose, konkursuose.
Poezijos naktigonėje šiemet savo eilėraščius skaitė kraštiečiai poetai Algis Jakštas, Leopoldas Stanevičius, Gaudentas Kurila, Elena Gaidelienė, Teresė Kužulienė, Albina Veličkienė, Mindaugas Milinavičius. Programą paįvairino Valerijaus Ksenzovo atliekami romansai bei jaunųjų didžiasaliečių, respublikinių tarmiškos kūrybos konkursų nugalėtojų Jurgitos ir Algirdo Pauliukėnų pasirodymas. Dainavo Silvija Savickytė ir Laura Bagodonavičiūtė, armonikom griežė Mindaugas Milinavičius ir Leonardas Varnas. Trečius metus iš eilės į Poezijos naktigonę buvo atvykę svečiai iš Skuodo - rašytojai, tarmių puoselėtojai Dalia Zabitienė bei Augenijus Zabitis (literatūrinis pseudonimas Pranis Žvinklys). Jie Mielagėnų bibliotekai dovanų atvežė knygą ,,Žemaičių grožinės literatūros antologija“, į kurią įėjo ir jų pačių, Dalios ir Augenijaus Zabičių kūriniai.
Vakarėjant užsiliepsnojo laužas, visi buvo pakviesti pasistiprinti šiupiniu, kurio didžiulį katilą išvirė medžiotojų būrelio ,,Mielagėnai 1“ vadovas Ramutis Akinskas.
Naktigonė asocijuojasi su arklių ganymu. Arklys jau ir kaime tampa retenybe. Šį kartą susirinkusieji ,,Poezijos naktigonėn“ turėjo galimybę arklį pamatyti, paglostyti, net ir pajodinėti. Savo arklius pabalnoję atjojo mielagėniškiai Ona Misiūnienė ir Petras Gailieša. Pastarasis, talkinęs laužą kraunant, ir Petrinių vainiku buvo vainikuotas., mat renginys vyko ką tik po šios šventės. Kalendoriaus lapelyje rašoma, kad Petrinės ir Povilinės lietuviškame kaime – antroji iškili vasaros šventė po saulėgrįžos. Apaštalų skulptūros statytos abipus bažnyčių durų arba prie pagrindinio altoriaus. ( Mielagėnų šv. Jono krikštytojo bažnyčioje šios apaštalų skulptūros yra abipus durų).
Šv. Petras liaudies meno kūryboje vaizduojamas su raktu rankoje, šv. Povilas – su knyga. Laikotarpis nuo Joninių iki Petrinių ir Povilinių vadintos Kupolinėmis. Pagal senolių pastebėjimus, po Petrinių prasidedanti lietingesnė vasaros pusė. Šią šventę kaimo žmonės senovėje laikė labai svarbia, tad jau išvakarėse nedirbdavo sunkesnių darbų ir imdavo pasninkauti, priešingu atveju buvo galima tikėtis bėdų: Šv. Petras į dangų neįsileis arba Perkūnas į namus trenks.
Ketvirtoji ,,Poezijos naktigonė“ sukvietė gausų būrį dalyvių ir žiūrovų. Bet jei kas iš vietinių tą vėsų vakarą ir savo kieme ar darže triūsė, viską kuo puikiausiai galėjo girdėti, nes Vilniaus UAB AUDIOCOMAS garso aparatūra suteikė tokią galimybę – garsas sklido toli. Girdėjosi net gretimame kaime. Poezijos naktigonei įgarsinti aparatūrą skolino UAB AUDIOCOMAS, kurios savininkas Raimondas Martinėnas darbą su garso įranga ne pirmą kartą patiki Augustinui Ir Gabrieliui Bieliniams. Šiais metais prie garso pulto dirbo vienas Augustinas, beje, jis jau Santaros klinikų gydytojas rezidentas.
Šį kartą dalyvių geografija nebuvo įvairi, o tarp žiūrovų malonu buvo matyti ir vietinius, ir iš toliau atvykusius būtent į šį renginį.
Meno žmonės dažnai neapsiriboja viena meno šaka. Poezija, tapyba, fotografija, muzika papildo viena kitą, leidžia žmogui atsiskleisti. Naktigonėje dalyvavę poetai Algis Jakštas, Gaudentas Kurila, kaip visada, nepaleido iš rankų fotoaparatų. Jų darbų parodos ne kartą vyko ir Mielagėnuose. Šios poezijos naktigonės metu vyko ignalinietės Elenos Gaidelienės tapybos darbų paroda. Taip pat savo medžio darbų parodą ,,Žvakių šviesa“ renginio išvakarėse atvežė Švenčionių krašto tautodailininkas Vytautas Balevičius. O keramikės Jolitos Bužinskienės dirbinius mielai pirko ,,Naktigonės‘‘ svečiai lauktuvėms. Su Jolita bendradarbiavimas prasidėjo gerokai anksčiau, dar gegužės mėnesį. Tuomet bibliotekoje vykusio edukacinio užsiėmimo metu kartu minkėme molį, kūrėme naktigonės dalyvio medalį, o medalius pagamino Jolita jau viena.
Minėtas parodas po Naktigonės savaitę dar galima aplankyti Mielagėnų bibliotekoje. Dar galima paliesti ant palangės stovinčią molinę vazą, kuri, sugėrusi saulės šilumą, po to dar ilgai ją skleidžia ir saulei pasislėpus.
Gal ir žmogus gali pasimokyti iš gamtinės medžiagos – molio – skleisti šilumą? Juk sakmės byloja, kad visi esam iš to paties molio.
Renginys organizuotas įgyvendinant projektą ,,Poezijos naktigonė - 2018", kurį dalinai finansavo Ignalinos rajono savivaldybės administracija
 
Rima Misiūnienė,
Mielagėnų filialo vyresn. bibliotekininkė, renginio sumanytoja ir organizatorė