Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas Ceikinių bibliotekoje

Renginio metu

Vasario 15 d. paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną ceikiniečius pakvietė bendras Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos Ceikinių skyriaus mokinių ir bibliotekos renginys „Lietuva, būk per amžius laisva“.

Šventė bibliotekoje prasidėjo „Tautiška giesme“. Po gražios įžangos pradinių klasių mokytoja Rita Ragaišienė priminė istorinės datos, jungiančios dabartį su praeitimi, reikšmę. Vėliau vyko ikimokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių mokinių programa – nuoširdžiai deklamuojami eilėraščiai, dainuojamos dainelės. Bibliotekininkė parengė viktoriną „Ką žinai apie savo šalį Lietuvą?”, klausimai buvo įvairūs: Kokiame Lietuvos mieste stovi Gedimino pilis?, Kokia jūra skalauja Lietuvos krantus? Koks kunigaikštis įkūrė Trakų pilį?, Kas buvo pirmasis Lietuvos prezidentas? ir kt. Renginio dalyviams sekėsi puikiai. O gražią šventę užbaigė visų darniai atlikta daina „Žemėj Lietuvos“.