Literatūriniai skaitymai Antaprūdėje

Renginio metu

Praėjusiais metais vienas iš Lietuvos šimtmečiui ir bendruomenei skirto projekto „Dvarų istorijos žadina vaizduotę“ renginių vyko Antaprūdės dvaro sodyboje (Linkmneų seniūnija).

Visus sužavėjo graži gamta ir malonus sodybos šeimininkų Vitos ir Mindaugo Balčiūnų priėmimas. Todėl gimė mintis grįžti į šią nuostabią vietą. Juk ir pati šeimininkė sakė, kad pavasarį čia ypatingai gražu: čiulba paukščiai, žydi sodas, žaliuoja pievos, kur ganosi jos karvutės. Lietuvoje vykstant Poezijos pavasario renginiams Ignalinos viešosios bibliotekos, Strigailiškio ir Linkmenų filialų darbuotojos pakvietė į literatūrinius skaitymus. Juos pradėjo Strigailiškio bibliotekininkė Rita Ramanauskienė. Ji pristatė naują Aldonos Ruseckaitės romaną „Padai pilni vinių“ apie tragiško likimo poetę Salomėją Nerį, lyrikės eilėraščius skaitė strigailiškietė Elena Šaltienė.
Po gražaus knygos pristatymo Linkmenų bibliotekininkė Danutė Daubarienė pakvietė prie mikrofono seniūną Joną Alekną, kuris padėkojo Ignalinos viešosios bibliotekos darbuotojoms už sumanymą, už gražų susibūrimą. Jis padainavo Linkmenų himną. Linkmenų liaudiškos muzikos kolektyvas „Linkmena“ taip pat atliko keletą dainų. Ypatingai gražiai nuskambėjo daina kraštiečio Antano Navacko žodžiais „Gimtoji žemė“. Kitoms dainoms žodžius parinko ir melodijas pritaikė ansamblio vadovė Onutė Kliševičienė. Savo kūrybos eilėraščius skaitė Linkmenų seklyčios laisvalaikio organizatorė Marytė Alesionkienė, kraštietė poetė Aldona Dervinytė-Pelanienė, sodybos šeimininkė Vita Balčiūnienė.
Eiles skaitė ir Ignalinos viešosios bibliotekos literatų klubo „Lelija“ narės. Liudgarda Savickaitė, Olga Paukštienė, ji ne tik skaitė savo poeziją, bet padainavo keletą dainų pritardama gitara, o Lolita Reifonaitė deklamavo savo ir S. Neries kūrybą.
Bibliotekininkės nuoširdžiai dėkoja Linkmenų seniūnijos seniūnui Jonai Aleknai, seniūnijos darbuotojams už pagalbą organizuojant renginį, Antaprūdės dvaro sodybos šeimininkams Vitai ir Mindaugui Balčiūnams už nuoširdų priėmimą, visiems tą dieną panorusiems išgirsti menišką draugišką bičiulių žodį apie kūrybą, prisiminti iškilią Lietuvos poetę Salomėją Nerį.
Literatūriniai skaitymai nuvilnijo Antaprūdės žaliuojančiais laukais ir žydinčiomis pievomis.