Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Renginio metu

Į valandėlę, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai buvo pakviesti mažiausieji Mielagėnų mokyklos pradinukai ir ikimokyklinės grupės vaikai, kurie dar tik susipažįsta su savo šalies istorija.

Kalbėtasi apie tai, kad ne visada buvo tiek daug spalvotų knygų, kaip dabar, kad buvo laikotarpis, kai lietuviškos knygos buvo draudžiamos. Vaikai nustebo sužinoję, kad knygos buvo gabenamos kaip kontrabanda. Jie žino šio žodžio reikšmę, bet tik dabartinio gyvenimo kontekste...
Pokalbis apie spaudos draudimo metus buvo iliustruojamas skaidrėmis. Po to perskaityta ištrauka iš Prano Mašioto knygos „Kai knygas draudė“. Knyga sulaukė susidomėjimo ir iškeliavo į vienos skaitytojos namus. O tos pačios dienos vakare per televiziją buvo rodomas filmas „Knygnešys“. Vyresni vaikai žadėjo jį pažiūrėti.