Bibliotekoje lankėsi svečiai iš Biureno

Susitikimo metu

Lapkričio 7-8 d. Ignalinos viešojoje bibliotekoje lankėsi svečiai iš Biureno miesto (Vokietija). Tai - Comenius Regio partnerystės projekto "Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą" partnerių atstovai iš Vokietijos Biureno miesto savivaldybės, Mauricijaus gimnazijos, pradinės mokyklos, katalikiškos bibliotekos, Piliečių iniciatyvų centro. Projekto tikslas – įvairiais būdais skatinti vaikų skaitymą, ugdant kūrybiškumą, taip pat skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Comenius Regio projekto Vokietijos partneriai lankė Lietuvos pusę atstovaujančias Ignalinos įstaigas bei organizacijas: Ignalinos rajono savivaldybės administraciją, Ignalinos gimnaziją, Ignalinos rajono savivaldybės viešąją biblioteką, Ignalinos kultūros ir sporto centrą, Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrą.

Ignalinos viešosios bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė, pavaduotoja Vida Sekonienė supažindino svečius su pagrindinėmis bibliotekos funkcijomis, surengė apžvalginę ekskursiją po erdvias bibliotekos patalpas, pristatė bibliotekos vaidmenį vykdomame projekte, papasakojo apie jau įvykusias veiklas, apie darbą su vaikais gausų renginiais, skaitymais, pristatė bibliotekos lėlių teatriuką, be kurio neapsieina dauguma vaikų susibūrimų.

Jau pirmąją susitikimo dieną svečiams buvo pristatyti tyrimo „Vaikų skaitymo įpročiai“ rezultatai. Šis tyrimas buvo atliktas pradedant vykdyti projektą ir bus atliktas dar du kartus – įpusėjus ir baigus jį. Taip galėsime pasitikrinti ar teisinga kryptimi einame vykdydami skaitymo skatinimo veiklas, pratindami vaikus ir jaunimą skaityti.

Kitą dieną sėkmingai derinome bendras projektines veiklas, diskutavome dėl konkrečių veiklų bendro darbo, tarėmės kaip, kada ir ką kartu veiksime, dalinomės patirtimi. Susitikimas su partneriais iš Vokietijos ir iš mūsų rajono partnerinių organizacijų buvo ne tik labai intensyvus, bet ir produktyvus bei naudingas.

Projekto „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą“ tikslas – įvairiais būdais skatinti vaikų skaitymą, ugdant kūrybiškumą, taip pat skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

paveiksllis1img 25102013 141527img 25102013 141540