Prasideda anglų kalbos kursai

Įgyvendinant Comenius Regio partnerystės projektą „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą“, lapkričio 18 d. prasidėjo projekte dalyvaujančių įstaigų darbuotojams skirti anglų kalbos kursai.

Kursų tikslas – įgyti arba pagilinti turimas anglų kalbos žinias, siekiant kokybiškiau bendrauti ir bendradarbiauti su projekto partneriais Vokietijoje. Kursai sulaukė nemažo susidomėjimo – vietoje planuotų 4 grupių po 6 – 8 asmenis teko sudaryti didesnes grupes, po 10 – 11 asmenų.

Kursus Ignalinos gimnazijoje ir Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje veda anglų kalbos mokytoja metodininkė Zita Panavienė.

Projekto „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą“ tikslas – įvairiais būdais skatinti vaikų skaitymą, ugdant kūrybiškumą, taip pat skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projektas vykdomas kartu su Vokietijos Biureno miesto savivaldybe. Projekto partneriai Lietuvoje – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Ignalinos gimnazija, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Ignalinos kultūros ir sporto centras, Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. 

Rita Gasiukevičienė,
projekto vadovė