Trečiokai rinko Metų knygą

Knygų parodėlė

Gruodžio 17 d. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos trečiokai susirinko į Ignalinos viešąją biblioteką susipažinti su akcijoje „Metų knygos rinkimai – 2013“ dalyvaujančių lietuvių autorių knygų vaikams penketuku. Knygas pristatė ne bet kas, o Ignalinoje gyvenanti vaikų rašytoja, kurios parašytos knygutės taip pat jau dalyvavo geriausių knygučių vaikams rinkimuose - Gintarė Adomaitytė.

Su meile ir išmanymu rašytoja pristatė kiekvieną šių metų penketuko knygą, trumpai papasakojo apie kiekvienos iš jų autorių bei iliustracijų kūrėją. Salėje atsirado vaikų, kurie jau skaitė vieną ar kitą metų knygos rinkimams siūlomą kūrinį. Jie mielai diskutavo su Gintare Adomaityte, dalinosi įspūdžiais apie perskaitytas knygutes, skaitė patikusias ištraukas. O Samanta ištrauką iš Tomo S. Butkaus knygos „Bumba Dumba ir Visatos sukūrimas“ paskaitė mintinai.

Atvykę į vaikų knygų pristatymą trečiokai sužinojo daug naujo: kas yra filosofija, kas yra debiutas ir kas tie architektai... Susirikusiems labiausiai patiko Ingridos Vizbaraitės knygutė „Karžygiuko nuotykiai“, ir Antano Šimkaus - „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“

Išklausę visų penkių knygų pristatymo, padiskutavę su Gintare Adomaityte ir tarpusavy, vaikai nuskubėjo prie kompiuterių ir internetinėje svetainėje www.metuknygosrinkimai.lt balsavo už labiausiai patikusią knygą.

Renginys vyko įgyvendinant Comenius Regio partnerystės projektą „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą“.