Naujienos

Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje pristatytos projekto „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą" veiklos

Mugės metu
Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vykusioje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje vasario 19 d. buvo pristatytos tarptautinio Comenius Regio partnerystės projekto „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą" veiklos ir rezultatai. Renginyje dalyvavo ne tik gausus ignaliniečių būrys, bet ir projekto partneriai iš Biureno (Vokietija) savivaldybės.
Apie tai, kada, kaip ir kodėl buvo sumanyta rengti šį projektą, papasakojo projekto vadovė Rita Gasiukevičienė. Ji apžvelgė projekto metu nuveiktus darbus, vykusias veiklas, kalbėjo apie bendradarbiavimo naudą (skaityti daugiau).
Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė pristatė dar spaustuvės dažais kvepiančią bendrą Ignalinos ir Biureno vaikų ir jaunimo kūrybos rinktinę „Kūrybos žiedai".
Ignalinos gimnazijos moksleivės Darija Žuravliova ir Deimantė Alesionkaitė paskaitė savo kūrinius, kurie patiko visiems gausiai susirinkusiems renginio dalyviams.
Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė Žana Orlova susirinkusiuosius supažindino su galimybėmis dalyvauti panašiuose tarptautiniuose projektuose.
Renginio dalyviai galėjo apžiūrėti projekto metu ignaliniečių ir biureniečių sukurtus „Langų eilėraščių" plakatus ir pasigrožėti svečių iš Biureno kūrybingai antram gyvenimui prikeltomis senomis knygomis.
Renginio pabaigoje visus nudžiugino organizuota loterija.
Projekto „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą" tikslas – įvairiais būdais skatinti vaikų skaitymą, ugdant kūrybiškumą, ir plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektas vykdomas kartu su Vokietijos Biureno miesto savivaldybe. Projekto partneriai Lietuvoje – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Ignalinos gimnazija, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Ignalinos kultūros ir sporto centras, Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras.

Rita Gasiukevičienė, projekto vadovė
Ingos Besusparienės nuotraukos