Naujienos

Senovės kinų išmintis

Knygos viršelis

Kai norime pagauti zuikį, paspendžiame spąstus.
Kai norime išreikšti prasmę, tariame žodžius.
Kai zuikis pagautas, spąstai tampa nebereikalingi.
Kai prasmė išreikšta, žodžius galima pamiršti.
Kur man rasti žodžius pamiršusį žmogų?
Jei tokį sutikčiau, pakalbėčiau su juo apie prasmę.

Sapnavau, kad esu danguje plevenantis drugelis, paskui nubudau.
Dabar klausiu savęs: ar esu žmogus, sapnavęs, kad jis yra drugelis, ar esu drugelis, sapnuojantis, kad jis yra žmogus?
Žuangzi (IV a. pr. Kr.)
Senovės kinų išminties lobynas neišmatuojamas. Kad ir kiek iš jo semtume, šio dvasinės šviesos šaltinio dugnas liks nepasiektas.
Šimtus ir tūkstančius metų puoselėtos idėjos suformavo darnias religines ir filosofines sistemas, kurios bėgant laikui persmelkė visos šalies gyvenimą, vėliau pasklido po pasauli ir tapo pasaulinio dvasinio paveldo dalimi, padarė Įtaką kitų šalių bei regionų filosofinei minčiai ir ją praturtino.