Dokumentų komplektavimo skyrius

pa170008n
Vanda Berdikšlienė
Vyr. bibliotekininkė Janina Pelanienė
Vyr. bibliotekininkė Zita Aidukienė

Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius

● Komplektuoja ir tvarko dokumentus Viešosios bibliotekos skyriams ir 22 bibliotekos filialams.
● Kuria naujai gautų dokumentų bibliografinius įrašus, tvarko ir inventorina dokumentus, vykdo fondų apskaitą.
● Kuria Viešosios bibliotekos kompiuterinį katalogą (OPAC).